Tính năng

Dành cho nhân viên/người dùng
Dành cho quản trị viên

Là một người dùng của CloudMERO bạn có thế:

 • Lên lịch trình cuộc họp mới đơn giản thông qua 5 bước: Thiết lập thời gian, địa điểm, mời thành viên tham gia, chia sẻ tài liệu sử dụng và tạo lịch trình cho cuộc họp;
 • Họp nhanh trực tuyến chỉ qua 15 giây thao tác, người tham gia không cần đăng nhập hay cài đặt phần mềm.
 • Cuộc họp trực tuyến cho phép dễ dàng mời người gia nhập tại 25 điểm cầu khác nhau, chia sẻ tài liệu, bảng trắng, nhắn tin, chia sẻ màn hình giữa những thành viên tham gia. Chủ toạ cũng có thể dễ dàng bật tắt mic, phân quyền trình chiếu hoặc thư ký cho người họp;
 • Đặt phòng họp vật lý ở công ty nhanh chóng, tiện lợi theo khung thời gian và tránh chồng chéo;
 • Quản lý, chỉnh sửa cuộc họp, theo dõi lịch sử cuộc họp;
 • Thêm bớt, chỉnh sửa, quản lý danh bạ;
 • Tuỳ chỉnh cá nhân hoá các thông báo nhắc nhở lịch họp, giờ họp, nộp tài liệu trước buổi họp…

Bên cạnh các chức năng như của người dùng, quản trị viên còn có thể có thêm những tính năng khác:

 • Quản lý phòng họp: thêm phòng họp mới, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin phòng họp;
 • Quản lý địa điểm, các chi nhánh trên toàn hệ thống;
 • Duyệt yêu cầu đặt phòng;
 • Quản lý thiết bị trong phòng họp: thêm bớt, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin thiết bị;
 • Quản lý người dùng trên toàn hệ thống: thêm bớt, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin người dùng;
 • Cài đặt chung hệ thống.

Trải nghiệm CloudMERO 15 ngày miễn phí ngay hôm nay

Hãy để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ tạo tài khoản, liên hệ lại để hướng dẫn bạn sử dụng ngay

HOTLINE: 024.7302.8282